NEHNUTEĽNOSTI - PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM

  • zaradenie vašej nehnuteľnosti do našej databázy a ich následná bezplatná prezentácia na našej webovej stránke, internetových realitných serveroch, sociálnych sietiach
  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o vašu nehnuteľnosť
  • odborné poradenstvo v oblasti prevodov vlastníckych práv k nehnuteľnosti a v oblasti prenájmu nehnuteľnosti
  • prípravu kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv (kúpne zmluvy , zámenné a darovacie zmluvy v zmysle platných právnych predpisov) príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prenájmu nehnuteľnosti (nájomná zmluva, preberací protokol) – odovzdanie nehnuteľnosti
  • zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku súdnym znalcom, overenie podpisov na kúpnych zmluvách a vybavenie formalít na Katastri nehnuteľností
  • pomoc pri notárskej úschove alebo pri vinkulácii v banke a dohliadnutie na úspešné ukončenie obchodu pri predaji i prenájme
  • zastúpenie klienta vo všetkých právnych pomeroch spojených s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľností
  • individuálny prístup, odborná, bezplatná pomoc pri výbere financovania nehnuteľnosti prostredníctvom bankových subjektov a poistenie nehnuteľnosti

RoKoS reality s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Ponúkame komplexné služby v oblasti predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.